Missie en doelen van de MKU

MISSIE

De vereniging heeft één missie: het realiseren van een succesvolle combinatie van de militaire vorming met die van de academische wereld. Zodoende een optimalisatie van de kwaliteit van de dubbele universitaire ervaring te verkrijgen. Op die manier wordt er een netwerk gecreëerd voor deze studenten, maar ook voor alle geïnteresseerden. Een in elkaar verweven netwerk van militaire en civiele mensen, waarbij de MKU als glue dient.

DOELEN

Cohesie

Activiteiten organiseren voor de militaire studenten die studeren te Gent. Alsook contact behouden met de andere studentensteden (e.g. Leuven, Brussel, Kortrijk,…)

Integratie

Activiteiten organiseren waarbij we niet-militaire studenten betrekken. Door op een informele manier kennis te maken met militaire activiteiten, hopen we de interesse tot de militaire wereld aan te wakkeren. Op deze manier kunnen we een open netwerk vormen.

Informatie

Door informatie te bieden omtrent militaire onderwerpen hopen we de nieuwsgierigheid van zowel externen als onze leden aan te spreken. Zo creëren we de mogelijkheid om deuren te openen.

Coöperatie

Als vereniging willen wij actief aan een brug bouwen tussen de Universiteit Gent, de Koninklijke Militaire School en zo ook Defensie. Dit is zowel in het belang van onze leden, maar zeker ook in het maatschappelijk belang van beide instanties. Door samenwerking kunnen we trajecten lanceren waarbij bijvoorbeeld thesissen in militaire onderwerpen aantrekkelijker worden, maar er ook meer mogelijkheid is tot gerichte specialisatie.

REALISATIE

Cohesie


Activiteiten die wij organiseren:
– Een jaarlijkse Kotentocht aan het begin van het academiejaar. Hierbij stellen de nieuwe studenten hun kot ter beschikking en leggen we op één avond het parcour van kot-tot-kot af!
– Een gezellig gezamenlijk etentje in een van de leukere restaurants voor studenten in Gent.
– In groep sporten! Zo gingen we reeds samen lopen langs de Leie, samen schaatsen op de Kristalijn,… Bedoeling is om elke soort sport eens te proberen en zo een gevarieerd en nieuw aanbod voor te leggen.
– Een gezellige baravond. Dit zijn de momenten waar vriendschappen ontstaan!

Integratie

Bedoeling is om militaire activiteiten te organiseren die vrij toegankelijk zijn voor geïnteresseerden. Dit kan gaan van militaire sportevenementen, initiatie tot vuren met wapens, bezoek aan militaire musea, etc…

Informatie

Voor onze leden organiseren we reeds een reeks genaamd Date Your Doctor om kennis te maken met de mogelijke afstudeerrichtingen als toekomstig militair arts.

Graag betrekken we ook niet-militairen in het informatief landschap. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van vrij toegankelijke voordrachten – binnen het militaire thema –  aan de Universiteit Gent.

Coöperatie

Aan de Universiteit Gent streven we ernaar onze naam met fierheid te dragen en zo ook te delen. We leggen nauwe contacten aan met de faculteiten, maar ook met onze medestudenten. Zo zijn we betrokken bij ons overkoepelend konvent (Werkgroepen en Verenigingen Konvent). Hier proberen we tevens samen te werken met andere maatschappelijke studentenverenigingen.

Ons voltallig bestuur bestaat uit leerlingen aan de officieren-school van Defensie (Koninklijke Militaire School). Hierdoor hebben we een vaste connectie met de school en Defensie.

Het ultieme doel van onze vereniging is een sterk verweven netwerk op te richten én onderhouden. Een springplank van de academische wereld naar de militaire en omgekeerd. Hiervoor is netwerking van groot belang. Zo proberen we op grotere activiteiten ook belangrijke sleutelfiguren te betrekken en deze in contact met elkaar te leggen.

Interesse tot de werking van MKU?
Contacteer ons.