Militaire Kring UGent

Een kiplekkere start!

Openingsactiviteit academiejaar ’22-’23Woensdag 05/10/’22 om 19h00 spreken we af…

Read More

Over ons…


De Militaire Kring UGent, ook wel MKU, is een vereniging van studenten aan de UGent. Deze studenten zijn tevens militair en volgen een opleiding tot officier aan de Koninklijke Militaire School. Zij vallen onder de divisie: Speciale Divisie (SDIV). 

De evenementen zijn toegankelijk voor eenieder die interesse heeft in het militaire studentenleven. Er zijn eveneens alumni vertegenwoordigd.


Cohesie

Activiteiten organiseren voor de militaire studenten die studeren te Gent. Alsook contact behouden met de andere studentensteden (e.g. Leuven, Brussel, Kortrijk,…)


Integratie

Activiteiten organiseren waarbij we niet-militaire studenten betrekken. Door op een informele manier kennis te maken met militaire activiteiten, hopen we de interesse tot de militaire wereld aan te wakkeren. Op deze manier kunnen we een open netwerk vormen.


Informatie

Door informatie te bieden omtrent militaire onderwerpen hopen we de nieuwsgierigheid van zowel externen als onze leden aan te spreken. Zo creëren we de mogelijkheid om deuren te openen.
Een voorbeeld hiervan is het organiseren van vrij toegankelijke voordrachten – binnen het militaire thema –  aan de Universiteit Gent.


Coöperatie

Als vereniging willen wij actief aan een brug bouwen tussen de Universiteit Gent, de Koninklijke Militaire School en zo ook Defensie. Dit is zowel in het belang van onze leden, maar zeker ook in het maatschappelijk belang van beide instanties. Door samenwerking kunnen we trajecten lanceren waarbij bijvoorbeeld thesissen in militaire onderwerpen aantrekkelijker worden, maar er ook meer mogelijkheid is tot gerichte specialisatie.